EXTERIORS

 

FAÇANES

Façana de totxo cara vista semi manual color marró en conjunt amb les tanques de ciutat jardí. Barana amb disseny específic de l’arquitecte. Fals sostre en balcons amb focus encastats.
 

TANCAMENTS EXTERIORS Fusteria d’alumini color gris amb perfils d’alta qualitat, amb ruptura de pont tèrmic. Mecanismes tipus oscil·lobatent en totes les totes les practicables. Persianes motoritzades d’alumini color gris aïllades amb escuma de poliuretà. Envidrament doble amb càmera d’aire de gruix 4 + càmera + 6 baix emissiu en finestres i 4 + 4 càmera 4 + 4 baix emissiu en balconeres. Ventilació dels tancaments de fusteria exterior segons el Codi Tècnic de la Edificació. Tot el conjunt de la fusteria exterior tindrà un aïllament acústic i tèrmic d’acord amb el Codi Tècnic de la Edificació.

INTERIORS

 

GENERALS Fonamentació amb sistema antivibració de nova patent alemanya. Envans interiors amb supermaó ceràmic. Guix a bona vista en parets i sostres. Falsos sostre de guix laminat. Terrasses en gres antilliscant apte per a exteriors i terratzo tipus panot de 40x40, col·locats plans a junta oberta en terrasses de planta baixa i coberta. Aïllament en la cara interior de la parets de façana. Parets separadores entre habitatges i zones comuns amb aïllament tèrmic-acústic. Aïllament tèrmic i acústic als forjats entre habitatges i separació de garatge.

PAVIMENTS Paviment de parquet laminat en habitacions i menjador AC4 o superior model a elegir per l’arquitecte. Sòcol lacat blanc, a conjunt amb les portes i armaris. Gres primera qualitat en cuina i banys.

 

BANY PRINCIPAL MATRIMONI Rajola de gres de primera qualitat en parets. Moble de disseny incorporant el rentamans. Model València o similar. Sanitari de color blanc. Tapa amortida. Plat de dutxa en els banys. Aixeta termostàtica a la dutxa i monocomandament a la resta. Mirall sobre mostrador. Il·luminació i fals sostre segons el disseny de l’arquitecte.

BANY SECUNDARI Rajola de gres de primera qualitat. Moble de disseny incorporant el rentamans. Model València o similar. Sanitari de color blanc. Tapa amortida. Banyera  color blanc.

Aixetes monocomandament. Focus halògens col·locats. Mirall sobre mostrador. Il·luminació i fals sostre segons el disseny de l’arquitecte.
 

BANY CORTESIA Rajola de gres de primera qualitat en parets fins el sostre. Lavabo color blanc amb aixeteria monocomandament Sanitari de color blanc. Tapa amortida. Mirall sobre mostrador.
 

CUINA Parets enguixades i pintades. Mostrador i entre mobles en marbre “compac” o similar. Cantell doble 40mm. Mobiliari de cuina en dos nivells en fusta laminada amb cantells rectes de PVC. Lluminàries tipus downlight encastades en el sostre.

Electrodomèstics:

Forn inox Siemens o similar

Placa d’inducció.  

Campana integrada en el disseny de la cuina

Microones Siemens o similar

Aigüera Teka sota taulell o similar.

Aixeta monocomandament.

 

FUSTERIA INTERIOR Porta d’entrada a l’habitatge amb tancament de seguretat de tres punts de fusta tipus bloc lacades color blanc. Portes interiors llises en fusta tipus bloc, llisa, amb tapajunts entregats a testa lacades color blanc. Porta de menjador, si s’escau, envidrada, en lacada color blanc. En dormitori principal portes d’armari llises de melamina color blanc. Interiors folrats en melanina, sense distribuir. Manetes de portes i armaris cromades.

ELECTRICITAT   La instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb el “Reglamento Eléctrico de Baja Tensión” aprovat al Real Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002 i Instruccions Tècniques complementàries. Punts de llum i mecanismes d’acord amb la legislació vigent.  
 Focus de primera qualitat en balcons.

 

AUDIOVISUALS S’instal·larà un vídeo-porter automàtic per habitatge.

 

TELECOMUNICACIONS La instal·lació es realitzarà complint els mínims del Real Decreto-ley 1/1998,  de 27 de febrer. Telèfon: En totes les habitacions i menjador. Televisió: Una presa en totes les habitacions, menjador i cuina. Internet Connexió en menjador i totes les habitacions.
 

CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA Calefacció amb terra radiant amb caldera mixta individual a gas per a calefacció i aigua calenta sanitària. Termòstat ambient. Realització de conductes instal·lats dins el fals sostre de l´habitatge. Instal·lació d’aire condicionat per conductes a tot l’habitatge amb màquina compressora  en coberta i màquina interior en banys. Aparells de la marca “LG”. 

PINTURA Plàstica en un to de color. RENTADOR Rentador i estenedor situats a l’interior de l’habitatge, dotats de la deguda ventilació mecànica, segons codi tècnic. Pre-instal·lació de rentadora i assecadora. VARIS Ascensor amb portes automàtiques en cabina i plantes fins a soterrani a la que s’accedeix amb clau. Traster amb llum. Ventilació permanent interior habitatge segons Codi Tècnic de la Edificació. ESPAIS COMUNS Vestíbul d’entrada i escala decorada segons projecte de disseny específic de l’arquitecte. Escales de granet. Porta d’aparcament motoritzada amb comandament a distancia. Zona comunitària amb piscina i zona enjardinada.
 

Observacions: Ens reservem el dret d’efectuar canvis en els components d’aquesta memòria de qualitats sota criteris tècnics, garantint en aquest cas que els nous materials emprats seran d’igual o superior qualitat als substituïts. Totes les quantitats entregades en l’obra estan avalades per una entitat financera.